PORIJEKLO I ZNAČENJE IMENA: PRONAĐITE SVOJE IME I SAZNAJTE ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “N” i “Nj”

NATAŠA / NATALIJA

Oba imena su nastala od latinskog “dies natalis” što znači – “dаn rođenja”, “rođenje”, “natalni”, “rodni”. Imena Nataša, Natalija i Natalia davana su deci rođenoj na Božić, na Isusov rođendan. Tako su imena Nataša i Natalija srodna imenimaz Božana, Božica.

NADA / NADEŽDA / NADICA / NADIJA / NAĐA / NADJA

Dva su tumačenja ovih imena. Po jednom je ovo ime slovenskog porekla. Kod Rusa imamo ime Nadežda, što znači “nada”, “nadanje”, a ostala imena su izvedenice. Jedno je od najstarijih ruskih imena, koje je u raznim varijantama preuzeto i u mnoge druge evropske jezike.

Postoji i tumačenje po kome su ova imena arapskog porekla. Arapi imaju ime Nadiyya što znači širokogruda, plemenita, velikodušna.

NAJDA / NAJDAN / NAJDANA

Ova imena sežu duboko u korene i tradiciju slovenskih naroda. Predstavlja starosrpsko zaštitno ime nastalo od korena reči “nađena” tj. starog glagola “najdena”.
Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici, da bi se dete i porodica spasili od uroka. Dete onda kao bude tu nađeno, i tako se prekida sa bolestima i umiranjem u porodici. Slučajni prolaznik koji bi dete našao bio onda postao kum i krstio ga, a detetu se davalo ime Najdena (Najda). Muškom detetu se davalo ime Najden ili Vuk.

NARCISA / NARCIS

Imena nastala po cvetu narcis. U grčkoj mitologiji, Narcis je mladić koji se zaljubio u svoj odraz u ogledalu. Ime označava ljubav prema samome sebi, zaljubljenost u sebe, lepotu, ljupkost, gracioznost, ali i taštinu i sunovrat. Narcissus na latinskom i Narkissos na grčkom jeziku znače sunovrat.

NASTASIJA / NASTASJA / NASTAS / NASTA

VаrijаntE imenа Anаstаsijа, Anastas. Grčkog su porekla izvedena od reči “anastasia” što znači “ona koja je uskrsnula” (anastasis = uskrsnuće, podizanje). Po narodnoj tradiciji ovo ime se davalo deci rodenoj oko Uskrsa.

NAUM

Ime je hebrejskog porijekla. Izvorno potiče od grčkog imena Naoum, ali koren i značenje ovog imena potiče od starohebrejske reči “nahum” što znači utešitelj. Biblijsko ime.

NEBOJŠA

Ime Nebojša je domaća tvorevina. Ime je nastalo od negacije glagola “bojati se”, pa mu je značenje “onaj koji se ne boji”, “neustrašivi”. Dokumentovano je u mitskoj pesmi Nebojša i Mladen iz Vukove zbirke. Ime se pominje još u srednjem veku, što svedoči i o njegovoj starini. U beogradskom Donjem gradu, na obali Dunava stoji kula po imenu Nebojša. Naziv joj datira u daleku prošlost što potvrđuju narodne pesme u kojima se pominje.

NENAD

Naše domaće ime nastalo od glаgolа “nаdаti se”, sа negаcijom, tj. “iznenaditi se”. Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet “nenadano”, “iznenada”, kome se roditelji nisu nadali, mada ovo nije pravilo za davanje imena.

NEDA

Na našem podneblju ovo ime je varijanta imena Nedeljkа i obično se davalo deci rođenoj u nedelju – značenje imena je: rođena u nedelju. U Engleskoj ime nalazimo u ženskom obliku kao “neda, nedda, neddy” su sa značenjem “svetost”. Neda je i skraćenica veoma popularnog aboridžinskog imena Nerida što znači “cvet”. Ime je popularno u Australiji upravo zbog ovog značenja.

NEDELJKO / NEDELJKA

Imena davana deci rođenoj u nedelju.

NEGOMIR / NEGOSAV / NEGOSAVA / NEGOSLAV / NEGOSLAVA / NJEGOSAV / NJEGOSAVA /NJEGOSLAV / NJEGOSLAVA / NEGOVAN / NJEGOVAN

Sva ova imena su nastala od reči “nega” i “negovati”. Označavaju osobu koja je zdrava, negovana, mažena i pažena. U zavisnosti od nastavka “-mir”, ili “-sav”, “-slav” značenje se malo menja i može biti “onaj koji neguje slovenstvo”, “ko je negovan i slavan”, “ko živi u miru i blagostanju, zbrinut, bezbedan…

NJEGOŠ / NJEGUŠ

Muško ime crnogorskog porekla nastalo od crnogorskog plemena Njeguši, a pripisano mu je značenje onaj koji potiče, pripada ovom plemenu. Osim toga u korenu ovog imena je reč “nega”, tj. “njega”, pa pripada i grupi imena čije je značenje “onaj ko je negovan.

NERA

Ime Nera je grčkog porekla. Značenje dolazi od grčke reči “neros” što znači voda.

NORA

Ovo je skraćeni oblik imena Eleonora. Tumačenja ovog imena je više, ali je napopularnije ono koje kaže da ime znači “sjajna, blistava”.

NEVENA / NEVEN / NEVENKA / NEVENKO

Imena nastala po cvetu neven. Daju se u želji da osoba bude mladalačkog duha, da ima dug život i da dobar glas o njoj bude večan.

U Egiptu su cvetove nevena, između ostalih biljaka, koristili u procesu balsamovanja, a zbog njegovih lekovitih karakteristika, svakodnevno se koristio u nezi i lečenju kože. Svi magijski rituali u starom Egiptu, a kasnije i antičkoj Grčkoj i Rimu, započinjali su paljenjem nevena i udisanjem pare koju ispuštaju njegove latice. Verovalo se da ritual sa nevenom čoveka puni energijom Sunca.

NIĆIFOR / NIKIFOR

Imena grčkog porijekla, nastala od grčke reči “nikephoros” u prevodu pobeda i “horos” što znači nositi. Značenje imena je onaj koji donosi pobedu. Ime je hrišćаnskog svetiteljа, a kod Grka je Nike (Nika) takođe boginja pobede.

NIKITA

Nikita je žensko ime koje potiče iz grčke mitologije. Nike je bilo ime boginje, u prenesenom značenju pobednici, grčki niketas što znači pobednik. Drugi oblici ovog imena su Nike, Nika, Nikosav, Nikosava i Nikoslav. U svetu može biti i muško i žensko ime, a kod nas se daje devočicama.

NIKODIJE / NIKODIM / NIKODIN / NIKODINKA

Nikodije je muško ime nastalo od grčke reči “nikodemos”, što znači pobeda i “demos” što znači narod. u prenesenom značenju, narod pobeđuje, pobeda naroda.

NIKOLA / NIKOLAJ / NIKOLETA / NIKOLIJA / NIKODINKA / NIKOSAV / NIKOSAVA / NIKOSLAV / NIKOSLAVA / NIKOLINA / NIKŠA

Imena grčkog porekla izvedena od reči “nike” što znači “pobeda” i “laos” (kod nekih imena “demos”) – obe reči označavaju narod. Značenje imena je nаrod pobeđuje, pobeda raroda. Ime je hrišćаnskog svetiteljа. U raznim varijantama je veoma zastupljeno širom hrišćanskog sveta. U slučaju imena sa nastavkom “sava” i “slava” značenje imena je “slavljenje pobede, “onaj koji slavi pobedu”, ili “pobeda slovena”.

NINA

Po jednima, ovo je varijanta imena Angelinа, Ninoslаvа… U Evropi je Nina skraćenica imena koja se završavaju na „-ina“ kao npr. Katharina, Alina, Antonina… Na Kečua jeziku „Nina“ znači “vatra”, “žar”. U grčkom jeziku Nina je skraćenica od “Ioannina” – što je ime najvećeg grada Epira i umanjenica od “Ioanna”. Grci su još imali ime Ninos kojie je bilo naziv asirskoga grada. Na italijanskom jeziku, Nina je skraćenica od Annina i Giovannina.

NINO / NINOSLAV / NINOSLAVA

Imena nastala nastalaod prideva “nino” što znači nov, mlad i reči “slava”. U prenesenom značenju da bude mlad, svež, poznat, slavan. Na španskom njinjo znači dete. U ovom smislu, ime je srodno imenu Beba.

NIVES

Na našem podneblju ime je najzastupljenije u Dalmaciji. Došlo iz Italije a potiče od latinske reči “nivalis” (snežan, beo kao sneg), “niveus” (snežan). Ovom imenu u potpunosti odgovara ime Snežana.

NOVAK / NOVICA / NOVKO

Novak je domaće ime izvedeno od reči “nov”. U prenesenom značenju “da nam krene sve na novo” sa novorođenčetom. Ime se nalazi u manastirskim zapisima iz 14. veka što svedoči o njegovoj starini. Novak je takođe zastupljeno i kao prezime nastalo od ” novi doseljenik, novonaseljen, došljak”. To je najčešće prezime u Češkoj i Slovačkoj. Na prostorima bivše Jugoslavije prezime Novak nose Hrvati , Slovenci i Srbi.

NEMANJA

Postoji više tumačenja ovog imena, kako njegovog značenja tako i porekla. Nemanja je, po jednom od tumačenja, izvedeno od nekoliko grčkih reči koje se mogu rastaviti na: ne – ma – nya, ili izvedeno iz grčkog imena Nehemiah sa značenjem “mogući”.

Prema drugom tumačenju, ime je staroslovenskog porekla i možda nastalo od glagola „nemati“ i znači „bez poseda“.

Treća teorija je da je ime nastalo od imena grčkog boga osvete Nemesisa, kojega su još nazivali i božanstvom osvete i odmazde, jer se osvećivao za nepravedno osuđene.
Po nekima je ime hipokoristika (ime od milja, varijanta imena) od Nenаd. Ime Nemanja je prvi put zabeleženo u 12. veku kada je Stefan Nemanja (1113-1199), rodonačelnik dinastije Nemanjića, postao raški župan. Zbog toga je tradicionalno prihvaćeno kao ime koje se davalo samo vladarima, pa nije bilo zastupljeno među narodom.

NESTOR

Nestor je muško ime koje vodi poreklo od Grka. Nestor je bilo ime čestitog i umnog starca koji je postao sinonim za onoga koji se vraća kući, koji čezne za domom.

Poreklo i značenje imena na slovo “O”

OBRAD

Astrološke prognoze za proleće 2017: Od 29. aprila kreću ozbiljne životne promene u narednih godinu i po, ali šta vas čeka od marta do juna?

Obrad je muško ime slovenosrpskog porekla vezano za radost. Značenje imena dolazi od glagola radovati, tj. obradovati i glasi: “onaj koji nas je obradovao”. Ženski oblik ovog imena je Obrada. Drugi oblici ovog imena su Obradin i Obradinka.

OBREN / OBRENIJA

Obren je muško ime nastalo od starog trpnog glagola “obresti” što znači dobiti, pronaći, naći. Ženski oblik ovog imena je Obrenija. U prenesenom smislu ime znači: onaj ko pronalazi, pronalazač, ali i onaj koji je nađen – dugo očekivano dete na primer ili pronađeno dete (usvojeno).

OZREN / OZRENKA

Ime nastalo u narodu od reči “zreti” što znači gledati. Ozreti se znači pogledati se. U prenesenom smislu ovo ime znači “onaj koji ima oštar pogled”, ili “onaj ko je podozriv, obazriv”.
Nostradamusov krug tačno otkriva budućnost: Zamisli pitanje i odgovor će odabrati tebe!

OFELIJA

Ofelija je žensko ime latinskog porekla. Postoje dva tumačenja ovog imena. Jedno kaže da je ovo ime nastalo od grčke reči “ophello” što znači uzdizati, uvećati, a drugo da ovo ime vodi poreklo od grčke reči “ophelia” što znači pomoć. U prenesenom smislu ovo ime označava besmrtnost.

OGNJAN / OGNJEN / OGNJENKA / OGNJANKA / OGNJANA

Sve su ovo vatrena slovenska imena nastala od reči “oganj” u značenju plameni, vatreni. Vatra je jedan od osnovnih elemenata prirode i kao takav predstavlja izvor života. Ognjište je u stara vremena bilo centar kuće i okupljanja porodice. Vatra pročišćava. Moćno ime koje u sebi sadrži simbol i kult vatre – jedan od najjačih u svim narodima.

OLGA / OLGICA / OLJA

Olga je ime koje je kod nas dospelo od Rusa i od Nemaca. Među Ruse je došlo u 9. veku sa švedskim Vikinzima, i to kao Helga. U staroskandinavskom Helga znači zdrava, srećna, sveta. U Nemačku je dospelo po ženidbi Karla Wurtembergškog sa Ruskinjom Olgom, te se uskoro proširilo. Kod nas su česte verzije ovoga imena kao Olja i Olgica.

OLIVER / OLIVERA / OLIVA / OLIVIJA / OLIVIJE

Imena koja u osnovi imaju reč “oliva”, tj. “Olivarius, Oliverus” što znači maslina. Drvo masline je poznato po svojoj dugovečnosti, a grana masline je simbol mira.

OSKAR

Oskar je muško ime verovatno keltskog porekla. Na staroirskom jeziku je Oscur, a odgovara mu staroislandski Asgeirr, staroengleski Osgar pa starovisokonemački Ansger, odnosno Ansgar. Sastavljeno je od “Os” – Bog i “gar” – koplje. Ime znači “božje koplje”. U prenesenom smislu može značiti slugu boga, božju desnu ruku i pomagača, ali i božju kaznu, tj. onog ko sprovodi božju kaznu.

Takođe, sa hrišćanstvom dolazi još jedan moćan simbol koplja. Božje koplje može biti koplje kojim je proboden raspeti isus, za koje se veruje da predstavlja koplje sudbine. Onaj ko ga bude posedovao vladaće svetom, kaže se u predanju.

ORHAN

Ime je turskog porekla. Značenje imena je – car i utvrdjenje.

OSTOJA

Ostoja je muško staro slovensko ime. Nastalo je od osnove reči “ostati”. U poršlosti kada je smrtnost dece bila velika ovo ime se davalo muškoj deci da prežive, tj. da ostanu živa i zdrava. Još može označavati i onog ko je postojan, čvrst, rešen i onog ko ostaje na zemlji svojih predaka.

Poreklo i značenje imena na slovo “P”

PETAR / PETRA / PETRANA / PETRAN / PETRAŠIN / PETRIJA / PETRUŠA / PECA / PERA / PERO / PERICA / PETKO / PETKANA / PERONIJE

Ime vodi poreklo od reči “petra”, koja i na grčkom i na latinskom znači stena, kamen, hrid. Značenje imena je “nepokolebljiv, odlučan i postojan kao stena”. Ime je jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.Ime Petar je u raznim varijantama popularno širom hrišćanskog sveta od davnina do danas.
Iz osnovnog imena Petar i Petra izvedena su imena Peja, Peko, Pera, Peran, Perislav, Periša, Perka, Perko, Pero, Perovan, Peruta, Petrija, Petro, Petruša, Peca…

PARASKEVA

Paraskeva je žensko ime nastalo do grčke reči “paraskeu” što znači pripravna, spremna. Prevod je grčkog imena Paraskevi. Ime je i hrišćanske svetitelje, zaštitnice ženskog roda.

PAVLE / PAVLA / PAJA / PAULINA / PAVA / PAVO

Smatra se da, iako ima stargogrčko poreklo, zapravo potiče od latinskog “Paulus”, koje je korišćeno za porodično ime rimskog, patricijskog doma. Latinska reč od koje se smatra da potiče muško ime Pavle znači bukvalno “mali”, odnosno “sitan”, pa se ovo ime slobodno može prevesti kao “onaj koji je sitan”.

PAJSIJE

Smatra se da je Pajsije je muško ime nastalo od grčke reči “paisios”, što znači dete.
Osim toga, ovo ime možemo možda povezati i sa rečju “pasija” što znači patnja, mučenje, trpljenje, telesni bol; naročito se misli na Hristove muke. A reč “pasijans” na francuskom jeziku znači strpljenje. Otud ovo ime može označavatai mučenika, ili strpljivog čoveka.

PANTELIJA / PANTELEJMON / PANTA

Ime je grčkog porekla, a znači svemilostivi. Grčka reč “panteleimon” znači savršenstvo, uzvišenost. U prenesenom smislu označava milosrdnu osobu.

POLEKSIJA

Poleksija je žensko ime nastalo do grčke reči “polyxene” što znači gostoljubiva. Drugi oblici ovog imena su Poliksenija, Polka, Poliksena i Leksa.

PREDRAG

Superlаtiv pridevа “drаg” uzet je zа lično ime.

PORFIRIJE

Ime grčkog porekla i značenje nosi po crvenoj, purpurnoj boji. Kаlendаrsko ime.

PAŠAN

Pašan je muško ime turskog porekla. Ovo je naša kovanica izvedena od reči “paša” u značenju visoki dostojanstvenik i reči “aga”. Iz ovo gimena izvedena su imena Pašana, Paša, Pašo, Pašukan.

PATRICIJA

Patricija je je žensko ime staroirskog porekla. Nastalo je od staroirskog oblika ovog imena Patricc, ili latinski Patricius. Latinska reč “patricius” znači patricijski, plemeniti. Drugi oblik ovog imena je Patricia.

PAHOMIJE

Ime je grčkog porekla a znači “plećat čovek”.

PROKOPIJE / PROKA

Prokopije je muško ime nastalo od grčke reči “prokopios”, “prokope” što znači uspeh, napredovanje. Skraćeni oblik ovog imena je Proka.

PERSIDA / PERSA

Persida je žensko ime nastalo od grčke reči “persis”, “persidos” što znači Persijnka, žiteljka Persije. Drugi oblik ovog imena je Persa.

PRIBISLAV

Pribislav je muško ime nastalo spajanjem reči “pribiti” (dobiti) i “reči” slava. Roditelji su davali deci takva imena kada su želeli da ona u životu steknu slavu. Drugi oblici ovog imena su Priboje, Pribisav, Pribin, Pribina i Pribinka.

PLAMENKA

Vatreno ime izvedeno od reči “plamen”. Znači plamena, ognjena, vatrena žena.

PROHOR

Prohor je muško ime nastalo od grčke riječi prochoreuo što znači horovođa, onaj koji peva.

PUNIŠA

Puniša je muško ime nastalo u narodu, nastalo od reči “pun”. Značenje imena: bucmast.

PURIŠA

Na španskom jeziku reč “pura” znači čista, nevina. Ukoliko po ovome gledamo, značenje imena je čovek čiste duše.
Dovode ga u vezu i sa našom rečju za pegavog čoveka “pirgav”, “purav”. Može se odnositi i na pegavog i na riđeg čoveka.

PRVOSLAV / PRVOSAV / PRVOSLAVKA / PRVOSAVKA / PRVOSAVA

U osnovi ovih imena je reč “prvi” i reč “slav”. Značenje imena: “najbolji među svima”, “bolji od svih”.

Može biti i ime za prvo dete, u smislu onog koji se prvi slavi, čije se rođenje prvo slavi.

Poreklo i značenje imena na slovo “R”

RUŽA / RUŽICA / RUŠKA / ROSA / ROZA

Imena nastala od imenice ruža. Ruža je nastalo od latinske reči “rosa” što znači cvet, ruža. Cvetna imena se daju kako bi dete bilo lepo, milo, nežno…

Ime Rosa, osim što na latinskom znači cvet, ruža, ima i domaće značenje – od imenice “rosa”, koja označava jutarnju padavinu i simboliše svežinu i mladost.
Postoji i tumačenje po kome su Rosa i Roza samo skraćeni oblici imena Roksanda, Rosaura i slično…

ROKSANDA

Roksanda je žensko ime nastalo od latinske reči “roxane”, grčke “rhoxane”, persiske “roushani” što znači svetlost, zora. Drugi oblici ovog imena su Roksana, Rosanda, Rozana, Roksandra i Rosana.

ROMANA / ROMAN

Poreklo ovog imena je latinsko i znači Rimljanka / Rimljanin.

RADE / RADOVAN / RADOJE / RADIVOJE / RADIVOJ / RADIVOJKA / RADOMIR / RADIŠA / RADA / RADOJKO / RADOJKA / RADAN / RADOJICA / RADUN / RADUNKA / RADOSAV / RADOSAVA / RADOSLAV / RADOSLAVA / RADISLAV / RADISAV / RADISAVA / RADISLAVA / RADMILO / RADMILA / RADICA / RADOŠ…

Sva ova imena imaju zajednički koren u reči “rad”. Ovu reč možemo tumačiti dvojako – kao radost, biti rad, biti raspoložen, oran, srećan… ili kao rad, posao. Tako ova imena označavaju istovremeno radnu, vrednu, ali i srećnu, radosnu osobu.
U zavisnosti od nastavka “-voj”, “-mir”, “-sav”, -“slav” značenje još može biti i onaj ko živi u sreći i miru, onaj ko rado ide u boj, onaj ko slavi mir, ili živi u miru i slavi…

REA

Rea je žensko ime grčkoga porekla. Tako se zvala majka Romula i Rema – legendarnih osnivača Rima. U grčkj mitologiji Rea je bila žena Kronosa i majka Zevsa, Posejdona, Hada, Here, Demetre i Hestije. Značenje imena dolazi od grčkog Rhea, u značenju: ona koja teče, od rheo: teći, plivati.

RELJA

Postoji više tumačenja ovog imena. Po jednima, ono je varijacija na ime Hrebljan u čijem je osnovu reč “hrliti”, pa je značenje imena Relja “onaj ko je brz, koji grabi napred”.
Postoji i tumačenje da je ime moglo biti izvedeno od imena Aurelio, Aurelije. U tom slučaju ime bi bilo latinskog porekla, nastalo od prezimena Aurelius sa značenjem “zlato, zlatan”.

RAJNA / RAJKO / RAJKA / RAJO / RAJKICA…

Imena nastala od reči “raj”, što je sinonim za blaženstvo, besmrtnost duše, savršenstvo, mir.

RENATA

Renata je žensko ime latinskog porekla. Ime je nastalo od latinskog “renatus” što znači ponovo rođena, preporođena (najčešće u smislu – kroz krštenje novorođena).

ROBERT

Ime Robert dolazi s nemačkim stanovništvom u naše krajeve. Skraćenica je imena Rodebert i još starijeg oblika Hroudperaht. Sama reč je sastavljena od starovisokonemačkih reči “hrod, hroud, hroth” – što znači “slava” i “beraht” – “sjajan, slavan”. Ime ima i gornjonemački oblik Ruprecht; takođe Rupert.

RASTKO / RASTISLAV

Staro srpsko ime koje odi poreklo od osnove “rasti”. Pretpostavlja se da je u dalekoj prošlosti izvedeno od Rastislav. Iz prošlosti najpoznatiji nosilac je Sveti Sava, najmlađi Nemanjim sin, kome je ovo bilo lično ime pre nego što se zakaluđerio. Tokom kasnijih vekova bilo je veoma skromno zastupljeno u narodu. Postoji mišljenje nekih etimologa da je izvedeno od imena Gerasim.

Postoji i tumačenje po kojem ovo ime vodi poreklo od drveta hrast – koje je bilo sveto drvo i u paganizmu i u hrišćansko doba. Hrast je od davnina simbol snage, moći, dugovečnosti, čvrstoće, duhovnog i materijalnog bogatstva.

RANKO / RANKA

Narodno ime koje označava onog ko je poranio, rano se rodio. Može se odnositi na onog ko je rođen prevremeno, ili na onog ko se rodio rano izjutra. Takođe može značiti i onaj ko rano rani, rano ustaje.

RODOLJUB

Ime Rodoljub je domaćeg porekla i složeno je od reči “rod” (porodica, srodstvo) i ljubiti. Značenje ovog imena je rodoljub, patriota, onaj ko voli svoj narod.

Poreklo i značenje imena na slovo “S” i “Š”

STEVAN / STEVKA / STEVICA / STEFAN / STEFANKA / STEFANIJA / STEVANA / ŠĆEPAN…

Ime je grčkog porekla i varijanta je grčkog imenа Stefаnos, što znači “venаc” ili “kruna”. U prenesenom značenju ime znači “onaj koji je krunisan, koji je ovenčan”. Ime je hrišćаnskog svetiteljа. Veoma rasprostranjeno na mnogim jezicima. Neke od varijacija imena su : kod Srba: Steva, Stevica, Stevo, Stepa kod Hrvata: Stipe kod Mađara: Pišta (Pista) kod Engleza: Stiven, Stiv (Steven, Steve) kod Španaca: Esteban (Estebán) Ime Stefan nosili su mnogi kraljevi: engleski, mađarski, srpski i poljski. Po Stefanu Nemanji, svi kraljevi dinastije Nemanjić su svom imenu dodavali ime Stefan: Stefan Prvovenčani, srpski veliki župan i vladar Stefan Radoslav, Stefan Vladislav, Stefan Uroš I, Stefan Uroš II, Stefan Uroš III, Stefan Uroš IV Dušan, i Stefan Uroš V. Desetorica katoličkih papa je nosilo ovo ime.

SELENA

Žensko ime grčkog porekla izvedeno od imena grče boginje “Selene” – boginje i personifikacije Meseca. U rimskoj mitologiji odgovara joj boginja Luna, tako da ova dva imena imaju isto značenje. Na indijskom jeziku ovo ime takođe znači i “zvezda na nebu”, ili “zvezdano nebo”.

STELA

Stela je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “stella” što znači zvezda. Među domaćim imenima, ovom imenu najviše odgovara Zvezdana / Zvezdan.

SANJIN / SANJA

Imena izvedena od glagola “sanjati” i znače “sanjar”. Po nekim tumačenjima Sanjin bi moglo biti varijanta sljedećih imena: Sanjiv – poreklo indijsko, značenje “dugovečan”. Sanjiv – poreklo indijsko (jezik hindu), značenje “ljubitelj života”. Sani – poreklo američkih indijanskih plemena (Navajo), značenje “starac”.

SOFIJA / SONJA / SOFKA

Imena grčkog porekla izvedena od reči “sophia” u značenju “mudrost”. Otuda je i reč filosofija koja znači “ljubav prema mudrosti”. Imena su u raznim varijantama zastupljena širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas.
Bugarski glavni grad dobio je ime po tamošnjoj crkvi svete Sofije iz 6. vijeka. U ruskom ima umanjenicu Sonja, koja se i u nas udomaćila. Drugi oblici ovog imena su Sofia, Soja, Sojka i Soka.

SAŠA / SAŠKA / SANDRA

Varijanta imena Aleksandar / Aleksаndrа. Potiče od grčkog imena Aleksandros sa značenjem “zaštitnik ljudi” (alexo = zaštita; andros = muževan, muškarac, čovek). Ime je čuvenog makedoskog vojskovođe i vladara Aleksandra Velikog, utemenitelja grada Aleksandrije na obali Egipta, čuvenog zbog kolosalnog svetionika i najveće biblioteke tadašnje epohe i ime je prvenstveno zahvaljujući njemu dostiglo veliku popularnost.

SANDA

Sanda je žensko ime koje, po jednima vodi porekloo od iimena Rosanda, koje je nastalo od latinske reči “roxane”, grčke “rhoxane”, persijske “roushani” izvorno “rusani” što znači svetlost, zora. Po drugima je ovo ime samo modifikovana verzija imena Sandra izvedenog od imena Aleksandar. Ime je stvoreno od glagola “aléxo” – branim i imenice “anér” (u genitivu andrós) – čovek, junak.

SUZANA

Suzana je žensko biblijsko ime (Šošana) i ima značenje lotosov cvet. Prvi put je zabeleženo 2000. godina pre nove ere. Persijsko ime za ljiljan je Sausan (Sausan), a i na hibru jeziku je veoma slično, ali ih ne treba mešati. Skraećni oblik ovog imena je Suzan. Iz ovog imena izvedena su imena Zuana, Zuzana, Suzi.

SUADA

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – srećna, ona koja ima sreće.

SARA

Sara je žensko hebrejskog porekla od imena Sarah, što znači kneginja, princeza, vladarka, žena visokog ranga.
U Bibliji je Sarah žena Avramova, a pominje se i u Kuranu. Na arapskom ime znači “ona koja donosi sreću gledaocima, vesela i radosna.”

SNEŽANA

Slovensko ime koje je u ovoj varijanti popularno u Srbiji , ali je poznato i među drugim slovenskim narodima u drugačijoj pisanoj formi, ali sa istim značenjem. Ime je izvedeno od “sneg”- “snežna”- “snežiti” i znači ona koja je bela, čista i nežna kao sneg.
Ime Snežana je korišćeno je za prevod nemačkog imena Schneewittchen (u značenju “snežnobela”) iz poznate bajke braće Grim “Snežana i sedam patuljaka”, što je povećalo njegovu popularnost.

SAVA

Sava je i muško i žensko srpsko ime. Hebrejskog je porekla nastalo od reči “Saba” , što znači – preobražen, pravedan. Kod nas je vekovima jedno od najčešćih imena zahvaljujući kultu Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa. Drugi oblici ovog imena su Savo, Savina, Savinka, Savić, Savka i Savko.

SANELA

Značenje imena dolazi od latinskog “sana” sto znaci “zdrava”, “razborita”. Po nekim tvrdnjama koren imena se nalazi u našem jeziku i znači “san”. Muški oblik ovog imena je Sanel.

SERGEJ

Ime vodi poreklo od rimskog prezimena Sergius, po etrurskoj reči kojoj se ne zna tačno značenje. Tako ovo ime jednostavno označava onog ko pripada plemenu Sergiusa (poznato rimsko pleme). Sergius se najčešće prevodi kao sluga, iako bi verovatnije značenje imena bilo uslužnik, jer Sergius može istovremeno značiti: čuvar, spremač, pratilac.

U istočnoj Evropi ime je postalo rasprostranjeno po monarhu Sergeju Radonješkom, svetitelju Ruske pravoslavne crkve. U Španiji poznato kao Sergio, u Rusiji kao Сергей, a u Srbiji često kao Srđan.

SRĐAN / SRĐANA / SRĐANKA

Po mnogima su ovo samo varijante imena Sergej. Svetog Sergija su još nazivali i Sveti Srđ, što je prilagođeni oblik crkvenog oblika na prostoru Balkana. Upravo iz tog, prilagođenog oblika je i nastalo ime Srđan.
Ipak, postoje i oni koji pronalaze slovensko poreklo ovog imena u reči “srdžba”, “srditi se”, U tom smislu ovo ime označava srditog čoveka. Ali je moguće da ima veze i sa pridevom “srdačan” i da označava onog koji je milosrdan, usrdan, predusretljiv. Ime je izvedeno od prastarog iščezlog dobrosrd, potvrđenog još u nemanjićko doba.

SELMA

Ime arapskog porekla koje po jednima znači “zdrava”, a po drugima “sigurnost i mir”. U svakom slučaju, daje se detetu da bude zdravo i da živi u miru i sigurnosti.

STRAHINJA

Staro slavensko zaštitno ime izvedeno od reči “strah”. U prošlosti kad se još verovalo da reč ima dejstvo magije davalo se detetu u funkciji zastrašivanja zlih duhova koji se klone onog koji uliva strah, ili je naprosto izražavalo “strah od Boga”. Ime je postalo popularno kroz Banović Strahinju (Strahinjića Bana), jednog od najpoznatijih junaka narodnih epskih pesama.

SENKA

Senka je žensko ime domaćeg porekla, nastalo od imenice senka. Može biti i tepanje, ili kraći oblik imena Ksenija. U prenesenom smislu, ovo ime može značiti “ona koja je zaštićena, zaklonjena”.

SLAĐANA / SLAĐAN

Relativno novija imena, izvedena od reči “slatko”.

SINIŠA

Ime Siniša je starо slovenosrpskо ime. Koren ovog imena je u reči ”sin” (muško čedo u roditelja). Označava muškog potomka.

SIMEON / SIMEUN / SIMONA / SIMON / SIMONID / SIMONIDA

Imena grčkog porekla. Potiču od grčkog imena Symeon, a ono iz starohebrejskog korena “šim on” sa značenjem: Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan. Označava onog ko sluša boga i kome bog uslišuje molitve, onog čije su molitve uslišene.
Za imena Smonid i Simonida se još veruje da potiču od grčke reči “simonides”, što znači žitelj ostrva Samos, osoba sa Samosa.

SUNČICA

Domaće ime nastalo po Suncu. Sunce je izvor života i svetlosti. Tako se ovo ime daje da osoba koja ga nosi bude poput personifikacije Sunca, blistava, sjajna, uzvišena, da daruje život i bori se protiv tame.

Sunce je jedan od najmoćnijih simbola svih drevnih religija. Kult Sunca prvi put se pominje u drevnim egipatskim spisima, gde se nebesko telo “koje obasjava i greje” proglašava vrhovnim božanstvom Ra. Kod nas se još danas zadržao običaj zaklinjanja suncem ili proklinjanja nečijeg sunca… Osobi koja je voljena takođe se kaže “sunce moje”.

SLAVICA / SLAVKA / SLAVKO / SLAVIŠA / SLAVOLJUB

Imena slovenskog porekla nastala od reči “slava”. Daju se deci da bi bila slavna, uspešna. Značenje imena Slavica je isto kao Glorija. Slavoljub bi bio onaj ko voli slavu, ili koji je slavljen i ljubljen (voljen).

SRNA

Ime nastalo po životinji srna. Simbol je nežnosti i elegancije.

SLOBODAN / SLOBODANKA / SLOBODA

Imena nastala od reči “sloboda”.

STRIBOR

Ovo je ime slovenskog boga Striboga (Stribora) – božanstva vetra, neba, vazduha.

SABINA

Sabina je ime latinskog porekla, a označava onog ko iz roda Sabinjana, Sabinjanka.

SVETLANA

Svetlana je staro slovensko ime sa koren u reči “svetlost”. U prenesenom smislu označava onu koja zrači, svetli, obasjava.

SREĆKO

Ime domaćeg porekla od imenice “sreća”. U prenesenom smislu onaj koga sreća prati, ko je srećan, ko ima sreće u životu, ko donosi sreću drugima…

SVETOZAR

Svetozar je muško ime domaćeg porekla. Značenje imena dolazi od reči “svet” ili “svetlost” i reči “zariti”,”ozariti”. U prenesenom smislu označava onog ko je ozaren svetlošću, ko ozaruje druge, ko živi u svetlosti (i svetosti).

SMILJA / SMILJANA / SMILJAN / SMILJANKA

Domaća imena izvedena po nazivu biljke. Cveće smilje je u narodu veoma popularno i pripisuju mu se brojne sposobnosti. Za značenje ovog imena je veoma bitno osmotriti osobine ovog cveća – ono raste na sunčanim kamenjarima i padinama, u pukotinama stena. Kod francuza ovo bilje nosi ime “besmrtnik”, pošto ne vene čak ni kada je ubrano. Zato se često koristi i kao suvo dekorativno cveće. Zbog žutih cvetova, u nekim jezicima ime ovog cveta označava svetlost, sunce. Uzevši sve ovo i lekovitost ove biljke u obzir, značenja imena može biti nekoliko.

Prvo i osnovno – činjenica je da je ovo cvetno ime, te se daje detetu da bude nežno, milo, ljupko… kao cvet.
Zbog samih osobina ovoog cveta, može se reći da se daje detetu da bude dugovečno i otporno (poput cveta koji raste iz kamena i nikad ne vene), da živi u svetlosti, sjaju…
Pošto ovo bilje cveta od maja do juna, ovo može biti ime osobe rođene na prelasku iz proleća u leto.

Pošto se smilje koristilo u lečenju rana, još jedno značenje ovog imena može biti vidarka.
U srpskom narodu smilje je prevashodno devojačko, devičansko bilje. Postoji verovanje da ako žena ne može da rodi, treba joj staviti venac od smilja na glavu pa će roditi. Zbog lepote i mirisa cveta ženskoj deci su davana imena Smilja, Smiljana, a muškoj Smiljan i Smiljko.

SILVIJA / SILVIA

Silvija je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “silvus” što znači dubrava, gaj, gora, šuma. Po značenju mu odgovara ime Dubravka.

SRETEN / SRETENKA / SRETENIJA

Po jednom tumačenju, ovo su staroslovenska imena. Njihovo značenje dolazi od reči “sreća” i prideva “sretan”, “srećan”. Drugi oblici ovog imena su Sretoje, Sreta, Sretenka, Sretko i Sreto.

Po drugima, ova imena imaju veze sa verskim praznikom Sretenje – koji se slavi 40 dana od Božića, kada je Devica Marija odnela Isusa, sina božjeg u jerusalimski manastir, gde u njemu poznadoše mesiju starac Simeon i Ana. Može biti ime za osobu rođenu tog dana.
Sretenje je u našem narodu veoma bitan praznik, s obzirom da se u prošlosti poklapalo i sa Danom državnosti Srbije, koji se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

SPOMENKA

Još jedno cvetno ime, nastalo po nazivu za cvet spomenak. Postoji mišljanje da je ime nastalo iz reči “spomen”, u značenju uspomena, sećanje. U tom smislu ovo ime može označavati onog koga pamte, koga se sećaju, ali i onog koji pamti. Spomen i pamćenje često se vezuje za dugovečnost, jer onaj ko je svet prošao uzduž i popreko i proživeo mnogo godina, priča o starim vremenima i pamti štošta… Tako se ovim imenom detetu želi i dugovečnost i dobar glas.

Cvet spomenak je još i simbol besmrtne ljubavi, ljubavi koja nikada ne umire, a za njega je vezana i legenda koja kaže da su u srednjem veku vitez i izabranica njegovog srca šetali pored reke. Devojka je ugledala prelepo plavo cveće koje je raslo blizu obale, i zamolila je viteza da joj ga ubere. Kada se vitez ispružio ka cveću da bi ga ubrao, okliznuo se i pao u reku. Težak oklop ga je sprečio da pliva, i počeo je da tone. Pošto je ubrao željeno cveće za devojku potonuo je uz uzvik: “Ne zaboravi me”! Otada je ovaj cvet postao poznat i kao nezaboravak, i svojim imenom asocira na pravu ljubav, ljubav koja nikada ne umire.

STANISLAVA / STANISLAV

Imena nastala iz osnove “stajati” – u prenesenom smislu ostati, opstati… i reči “slava”. Označava onog ko istrajava u slavi.

STANIMIR / STANIMIRKA

Imena nastala u narodu spajanjem reči “stajati, ostati” i reči mir u prenesenom značenju da živi u miru.

STANIŠA / STANICA / STANA / STANKA/ STANKO / STANOJE / STANOJKA / STANOJLO / STANIJASTOJAN / STOJANKA / STOJANA / STOJA…

Imena nastala iz osnove “stajati”, “stati”… u značenju siguran, čvrst, postojan, koji se ne krši, ne lomi. U prošlosti se verovalo da se nadevanjem ovakvog imena deci može zaustaviti pomor dece u nekoj porodici ili obrnuto, zaustaviti dalje rađanje dece tamo gde ih je već suviše. Takođe može biti i da je ime za priželjkivano dete i da izražava roditeljsku želju da dete ostane u životu, ili ostane na zemlji svojih predaka, ostane kraj porodičnog ognjišta i slično.

SOFRONIJE

Muško ime koje vodi poreklo od grčke reči “sophronios” što znači onaj koji je mudar, trezven, razborit. Kalendarsko je ime.
Takođe, u našem jeziku se koristi turcizam “sofra” za trpezu, ručak. U tom smislu ime može još simbolizovati obilje, bogatstvo, okupljanje…

SPASOJE / SPASENIJA

Imena nastala od reči “spas” i u prenesenom smislu znače “onaj koji spašava, izbavlja”, “izbavitelj”, “spasilac”. Grčka reč “soter”, za koju se smatra da je ovoj u korenu, takođe znači spasitelj.

ŠABAN

Ime je arapskog porijekla. Značenje imena je – osmi mesec (arapski “Ša΄bān”). Može biti ime za prerano rođenog sina, sina rođenog u osmom mesecu, ali i za dete rođeno u osmom mesecu lunarne godine. Lunarni kalendar se koristi u islamu i judaizmu i meri cikluse prema mesečevim menama, za razliku od solarnih kalendara poput gregorijanskog.

ZA NASTAVAK KLIKNI OVDJE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *